Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze webpagina’s is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Als dienstenaanbieder zijn wij comform § 7, lid 1, TMG (Telemediengesetz – Duitse Telemediawet) voor eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten verantwoordelijk. Conform § 8 t/m § 10 TMG zijn wij als dienstenaanbieder echter niet verplicht, verstrekte of opgeslagen externe informatie te controleren of te onderzoeken of deze naar onwettige handelingen verwijst.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onverlet. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisneming van een concrete rechtsschending. Bij het bekend worden van de desbetreffende rechtsschending zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor externe links

Onze website bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud van deze sites hebben wij geen invloed. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van deze externe websites. Verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s waarnaar wordt doorgelinkt, is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van deze websites. De gekoppelde pagina’s werden op het tijdstip van verlinken gecontroleerd op mogelijke rechtsschending. Op het tijdstip van verlinken was geen onwettige inhoud herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gekoppelde pagina’s kan echter zonder concrete aanwijzigen voor een rechtsschending niet van ons worden verwacht. Bij het bekend worden van rechtsschendingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitanten van de website vervaardigde inhoud en het werk op deze site zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor het kopiëren, bewerken, verspreiden en iedere vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur resp. maker vereist. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend toegestaan voor privégebruik, niet voor commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze website niet door de exploitant werd vervaardigd, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks attent worden op een schending van het auteursrecht, verzoeken wij om een overeenkomstige mededeling. Bij het bekend worden van rechtsschendingen zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Privacy beleid

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder dat er persoonlijke informatie wordt verzonden. Indien op onze pagina's persoonlijke gegevens worden verstrekt (zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres), gebeurt dit steeds op vrijwillige basis. Deze data zal nooit worden aan derden worden doorgespeeld of openbaar worden gemaakt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Wij wijzen erop dat de dataoverdracht via het Internet (bv communicatie via e-mail) altijd onderhevig zal blijven aan beveiligingsproblemen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Het gebruik van de in het kader van de impressumverplichting gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatie is strikt verboden. De site exploitanten behouden het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame, zoals spam e-mails.

Het gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier om ons cookiebeleid te lezen.

Privacy verklaring

fokkersnoorseboskatten.info is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact

Email: Email

Persoonsgegevens die wij verwerken

fokkersnoorseboskatten.info verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (omdat fokkersnoorseboskatten.info onderdeel is van het advertentienetwerk van Google en daarnaast over een Facebookpagina beschikt)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via {obfuscate}webmaster@fokkersnoorseboskatten.info{/obfuscate}, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

fokkersnoorseboskatten.info verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling indien van toepassing
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om diensten voor u uit te voeren
 • fokkersnoorseboskatten.info analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • fokkersnoorseboskatten.info volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

fokkersnoorseboskatten.info neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van fokkersnoorseboskatten.info) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

fokkersnoorseboskatten.info bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres: 7 jaar om Belastingtechnische redenen
 • Bankrekeningnummer: 7 jaar om Belastingtechnische redenen
 • IP-adres: 2 jaar om onze website te kunnen beschermen tegen Cyberaanvallen
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch: totdat u uw profiel verwijdert
 • Locatiegegevens, internetbrowser en apparaat type: 2 jaar, ter verbetering van onze website en diensten
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (omdat fokkersnoorseboskatten.info onderdeel is van het advertentienetwerk van Google en een Facebook pagina heeft): deze gegevens worden niet door ons bewaard, maar mogelijk wel door externe partijen als Google en Facebook.

Delen van persoonsgegevens met derden

fokkersnoorseboskatten.info verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

fokkersnoorseboskatten.info gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. fokkersnoorseboskatten.info gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Adsense
Naam: _gads
Functie: Cookie die worden gebruikt om relevante advertentie te kunnen tonen
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar de webmaster van deze website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. fokkersnoorseboskatten.info zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

fokkersnoorseboskatten.info neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via de webmaster van deze website.

Cookie verklaring

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Op deze website maken we gebruik van de volgende soorten cookies:

 • technische cookies: om bijv. een gebruikersaccount aan te maken en om te kunnen inloggen.
 • functionele cookies: om te onthouden of de cookieverklaring door u is weggeklikt, of dat deze nog langer vertoond dient te worden.
 • analyse cookies: om inzicht te hebben in hoe onze bezoekers gebruik maken van (onderdelen van) fokkersnoorseboskatten.info, zodat we de website waar nodig kunnen verbeteren.
 • cookies van derden: om op surfgedrag van de bezoeker afgestemde advertenties te kunnen vertonen en voor het kunnen bieden van buttons voor Sociale Netwerken zoals Facebook en Twitter. 

Technische cookies

Op onze website dienen adverteerders zich als gebruiker van de website inschrijven om een advertentie te kunnen opgeven. Om een gebruikersaccount aan te maken en u de mogelijkheid te geven om in te loggen, maken we gebruik van zogenaamde technische cookies.

Functionele cookies

Om een voorkeurinstelling van u te onthouden zoals het niet meer tonen van de melding cookieverklaring na het wegklikken ervan, maken wij gebruik van zogenaamde functionele cookies.

Analyse cookies

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics om inzicht te hebben in hoe onze bezoekers gebruik maken van (onderdelen van) fokkersnoorseboskatten.info, zodat we de website waar nodig kunnen verbeteren.

Google Analytics
Google gebruikt zogenaamde ‘cookies’, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om te kunnen analyseren hoe u de website gebruikt. De informatie (inclusief uw IP-adres) die door deze cookies over uw gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de VS.

Google gebruikt de desbetreffende informatie om te analyseren hoe u de website gebruikt, om rapporten over websiteactiviteiten op te stellen voor de exploitanten van de website en om aanvullende diensten te leveren in verband met het gebruik van de website en internet.

Google verzendt dergelijke informatie ook naar een derde als dit wettelijk vereist is of als een derde de verantwoordelijkheid heeft om deze gegevens namens Google te verwerken. Google relateert uw IP-adres nooit aan andere gegevens van Google.

Cookies door derden geplaatst

Tracking cookies van Google Adsense (reclames)

Door gebruik te maken van de pagina’s van onze website plaatst Google Adsense “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om reclame op onze website af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u is.

Cookies t.b.v. Sociale Netwerken

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.
Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites is meer informatie over cookies te vinden:

Impressum

fokkersnoorseboskatten.info

Contact

impressum