Waarom is een Noorse boskat zo duur?

De prijs van een Noorse boskat kitten met stamboom

Gemiddelde prijs Noorse boskat kitten met stamboom

In Nederland ligt de prijs van een Noorse boskat met stamboom (verkocht als huisdier) gemiddeld rond de 712 euro. (prijs ontleend aan de prijsmeter Noorse boskat kittens )

Om een indruk te krijgen waarom deze prijs zo 'hoog' ligt, tippen wij u om eens een kijkje te nemen op de pagina van cattery van de Moeshoek "Kosten van het fokken van een nestje kittens". Op deze pagina worden de kosten uiteen gezet die komen kijken bij het fokken van een (eerste) nestje kittens.

En zo zie je dat, wanneer alles voorspoedig gaat (geen keizersnede etc.), er al zo'n 680 tot 720 euro aan kosten per kitten zijn wanneer een nest uit 4 kittens bestaat. Bij een kleiner nest liggen de kosten per kitten iets hoger, bij een groter nest iets lager. Voor een kitten dat voor de fok wordt verkocht kunnen daar nog kosten bovenop komen, zoals DNA testen op dragerschap van amber, PKdef en/of GSD-IV of een gehoortest als het gaat om een wit kitten.

Maar waarom zou ik kiezen voor een kitten met stamboom?

Op Marktplaats worden tegenwoordig in overvloed raskittens zonder stamboom aangeboden voor prijzen tussen de 399 en 650 euro. Dat verschilt nogal wat van 712 euro. Wat krijg je 'meer' als je een kitten mét stamboom koopt?

 • Om te beginnen: het achterwege laten van het aanvragen van een stamboom om hiermee de kosten van het kitten te drukken, kan geen geldige reden zijn. Zo kost bij bijvoorbeeld Felikat een stamboom met eigendomsoverdracht in totaal € 15,00 (gegevens uit 2020). Ook voor gelegenheidsnestjes (maximaal twee) kan een stamboom worden aangevraagd zonder dat men een zich als cattery hoeft te registreren. 

  Wanneer een fokker dit als reden aanhaalt om u het kitten iets goedkoper aan te kunnen bieden, denk dan aan bovenstaande en weet dat er een andere reden moet zijn waarom een kitten zonder stamboom voor een sterk gereduceerde prijs wordt aangeboden.kat in de zak

  Koop geen kat in de zak!

  Vraag goed door als u gaat kijken voor een kitten en betaal nooit zonder dat de stamboom ook daadwerkelijk aan u wordt overhandigd. 

 • Een bij een vereniging aangesloten fokker dient zich te houden aan het reglement dat door deze vereniging is opgesteld. Houdt deze zich hier aantoonbaar niet aan, kan de fokker na een waarschuwing bij een herhaalde overtreding worden geroyeerd.
  Zo zijn er bijvoorbeeld regels verbonden aan het aantal nestjes dat een poes binnen een bepaalde periode mag hebben (maximaal 3 nestjes in 2 jaar). Dit in het belang van de gezondheid van moederpoes én in dat van de kittens. U kunt zich voorstellen dat te veel nestjes weerslag hebben op de conditie van de moederpoes en daarmee op de conditie van het kitten. Wanneer u een kitten zonder papieren koopt, heeft u geen enkele garantie hoeveel nestjes de moederpoes al heeft gehad in de afgelopen periode.

 • Bij een kitten met papieren kan u zich vergewissen in hoeverre er op een verantwoorde wijze is gefokt, of dat er wellicht veel inteelt is gepleegd, met de nodige gezondheidsrisico's voor het kitten.

 • Een kitten met papieren van een goede fokker heeft ouders die doorgaans zijn getest op erfelijke ziektes, indien deze een bekend probleem zijn in het ras/de lijn van het kitten. DNA testen als het gaat om PKdef en GSD-IV, of in het geval van hart en nieren PERIODIEKE screening middels Doppler echo. 

 • Een kitten met papieren moet volledig gevaccineerd en ontwormd zijn voor het verhuist naar de nieuwe eigenaar. Dit houdt in twee maal gevaccineerd (of 1 maal indien het kitten voor het eerst op de leeftijd van 13 weken wordt geent) en meerdere malen ontwormd. Het aantal keren is afhankelijk van het gekozen ontwormingsmiddel. 
  Als bewijs krijgt u een dierenpaspoort, waarin zich tevens een gezondheidsverklaring van de dierenarts betreffende huid, oren, ogen, gebit, lymfeknopen, respiratie, hart- en vaatstelsel en digestieapparaat bevindt.

  Let wel: deze verklaring dateert doorgaans van de eerste vaccinatie, en geeft geen garantie over de conditie van het kitten vlak voor het naar u verhuist. Om meer zekerheid te krijgen, zou u kunnen vragen om een gezondheidsverklaring van de dierenarts.

Is handgeld gebruikelijk?

Ja, vaak wel, maar betaal nooit voor u op bezoek bij de fokker bent geweest! Er ligt dan geen overeenkomst aan ten grondslag en bij kwaadwillende personen kunt u vervolgens fluiten naar uw centen. Voor de hoogte van het handgeld zijn geen richtlijnen en blijft het een kwestie wat fokker en aspirantkoper daaromtrent met elkaar afspreken. 

Tenslotte...

Wanneer u na lang sparen dit bedrag bijeen heeft en bijna niet kan wachten om een kitten uit te kiezen, vergeet dan niet dat u er met enkel de aanschafkosten niet bent.
Naast de kosten van de 'basisuitrusting' voor een kitten, is het verstandig om ook geld achter de hand te hebben voor het geval er dierenartskosten gemaakt moeten worden. Want al zal een goede fokker alles binnen zijn of haar vermogen doen om u een gezond kitten af te leveren, het blijft een dier en eventuele gezondheidskwalen zijn niet altijd te voorzien.