Prijsmeter Noorse boskat kittens

Waarom een prijsmeter?

Zowel (beginnende) fokkers als kittenkopers zijn vaak zoekende als het gaat om een gemiddelde kittenprijs. Wij willen proberen om met de Prijsmeter een richtlijn te geven voor de prijzen die binnen Nederland voor een Noorse boskat kitten met stamboom worden gevraagd.
Dit met hulp van de catteries die zo attent zijn om ons van informatie te voorzien. In 2020 waren er dit maar liefst 42!

De prijs van Noorse boskat kittens met stamboom wordt door verschillende factoren beïnvloed, waardoor de prijzen tussen catteries onderling nooit helemaal te vergelijken zijn. Denk daarbij aan:

De weergegeven gemiddelde prijzen in de Prijsmeter zijn gebaseerd op de gegevens die we in 2020 van 42 Noorse boskat catteries mochten ontvangen. Prijsmeter Noorse boskat kittens met stamboom (liefhebbersdier)

Wat opviel in de inzendingen voor 2020

DE PRIJS
De gemiddelde prijzen liggen (zoals verwacht) hoger dan in 2018 het geval was. Voor een liefhebberskitten 27 euro, voor een kitten dat voor de fok wordt verkocht iets minder dan dat.

De invloed van COVID-19 is zeer goed merkbaar; de vraag naar Noorse boskat kittens is ten opzichte van 2017 en 2018 enorm gestegen. Of dit voor 2021 ook invloed op de kittenprijs zal hebben, moet in dat jaar gaan blijken.

TESTEN OP ERFELIJKE AANDOENINGEN

Praktisch alle fokkers testen de ouderdieren op GSD-IV en PKdef (op 3 na), 76% van de fokkers daarnaast ook op hart en nieren. Hierbij niet is gevraagd naar of dit eenmalig was of dat de fokdieren met regelmaat op hart en nieren worden gescreend.
Ruim 20% van kittens die voor de fok verkocht worden, komt uit ouders die niet op hart en nieren getest zijn.

De gemiddelde prijs voor een kitten uit via echo op hart en nieren geteste ouders ligt 30 tot 35 euro hoger dan een kitten uit ouders die hier niet op zijn getest.

Slechts twee fokkers die de gegevens inzonden testen de ouderdieren op geen enkele erfelijke ziekte, waarbij de ene fokker een marktconforme kittenprijs hanteert en de ander een substantieel lagere prijs.

OUDERS MET SHOWTITELS
De prijs voor een kitten uit een cattery die fokt met ouders die (bijna) allen showtitel(s) hebben behaald, ligt gemiddeld 30 euro hoger dan voor een kitten uit een cattery die fokt met ouders zonder titels. 
Dit geldt niet voor de kleuren wit en amber, bij wit ligt die prijs gemiddeld 190 euro hoger en bij amber verrassend genoeg 20 euro LAGER.

Prijsmeter Noorse boskat kitten met stamboom (fokkater) Prijsmeter Noorse boskat kitten met stamboom (fokpoes)

 

Met speciale dank aan:

Hennie van cattery Ønskeland voor de prikkels die het idee tot een prijsmeter deden opborrelen;
Dorothé van cattery van de Desert Prins voor het meedenken over de criteria die we in de prijsmeter wilden opnemen;
De catteries die zo spontaan met hun prijsgegevens over de brug kwamen.

Aan de Prijsmeter Noorse boskat kittens kunnen geen rechten worden ontleend.